Prawa autorskie

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisów internetowych firmy Fotoma s.c. Maria Sczaniecka i Marek Starzak, zwanej w dalszej części FOTOMA, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisach internetowych firmy Fotoma, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych bez uprzedniej zgody firmy FOTOMA.

Serwis wraz ze wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Wszystkie fotografie i elementy graficzne prezentowane na stronach serwisów internetowych firmy FOTOMA są chronione prawem autorskim!

Autorzy zamieszczanych zdjęć, grafik, etc. nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakichkolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

Zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć zabezpieczają swoje fotografie przed bezprawnym kopiowaniem a także regularnie przeglądają zasoby Internetu sprawdzając, czy nie doszło do naruszenia przysługujących im praw autorskich. Stosowane są również odpowiednie techniki do indeksowania naszych fotografii w zasobach Internetu oraz nowoczesne, cyfrowe sposoby ich weryfikacji.

Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami prawem chronionymi i prezentowane są w serwisach internetowych firmy FOTOMA wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Akceptacja Regulaminu Sewisu internetowego FOTOMA jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.

W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.

W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia FOTOMA s.c. Maria Sczaniecka – Marek Starzak ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań, REGON 004802162, NIP 7780041939 z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

www.fotoma.online

webPhoto Itero 2.1.0.737

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto